Please wait...

Enrol to

NOWENA® haastattelu

Language: English, Finnish
Vapaamuotoinen 30 min haastattelu, jossa käydään läpi missä olet oman johtajuutesi kanssa, mitä olet hakemassa ja mihin toivot kasvavasi.

HAKIJALLA TULEE OLLA
* Vahva kokemus ja osaaminen johtajana
* Vahva halu kehittää johtajuuttaan
* Sitoutuminen valmennusaikojen priorisointiin
* Suosittelu entiseltä Nowenalaiselta

Already have an Coaching WRX account: Login

Select the email you use daily and want to use with the coach/clients. We respect your privacy and do not send spam.

Password must contain at least one special characters, number and uppercase letter.

Or register with:


FREE

1

Virtual
NOWENA® haastattelu

30min