Please wait...

Enrol to

NOWENA® haastattelu

Vapaamuotoinen 30 min haastattelu, jossa käydään läpi missä olet oman johtajuutesi kanssa, mitä olet
hakemassa ja mihin toivot kasvavasi.

Register

Select the email you use daily and want to use with the coach/clients. We respect your privacy and do not send spam.

Password must contain at least one special characters, number and uppercase letter.

Confirm enrolment


FREE

1

Virtual
NOWENA® haastattelu

30min