Please wait...

Buy new service

Grupinė koučingo supervizija

Head coach: Leda Turai MCC
Koučingo supervizija užtikrina koučo palaikymą jo tobulėjimo procese, sukuriant saugią aplinką atviroms ir nuoširdžioms interakcijoms bei fokusuotoms refleksijoms.

Koučingo supervizija skiriasi nuo koučingo. Ji reikalauja atitinkamų įgūdžių, kuriuos yra būtina įgyti norint tapti koučingo specialistų
supervizoriumi.

Organizacijose, kuriose koučingas tampa aukštesniosios ir aukščiausios grandies vadovų profesinio augimo sudėtine dalimi, vyrauja nuomonė, kad koučingo specialistai užtikrina savo profesionalumą, turėdami jų specifiką puikiai išmanantį supervizorių.
read more

Select the email you use daily and want to use with the coach/clients. We respect your privacy and do not send spam.

Password must contain at least one special characters, number and uppercase letter.

For invoicing purposes:

Select payment method:

340 €

1

Virtual
Grupinės suvervizijos sesija (1)

23.01.2023 16:00 - 18:00 Europe/Vilnius

2

Virtual
Grupinės suvervizijos sesija (2)

20.02.2023 16:00 - 18:00 Europe/Vilnius

3

Virtual
Grupinės suvervizijos sesija (3)

20.03.2023 16:00 - 18:00 Europe/Vilnius

4

Virtual
Grupinės suvervizijos sesija (4)

24.04.2023 16:00 - 18:00 Europe/Vilnius

5

Virtual
Grupinės suvervizijos sesija (5)

22.05.2023 16:00 - 18:00 Europe/Vilnius

6

Self assessment
Dalyvio Sutikimas/Nesutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo